Røe Trevare Coriform AS

Komplett referanseliste sykehus

Denne listen viser de aller fleste av våre leveranser til sykehus helt fra 1999 til 2010.


InstutisjonAvdelingBeskrivelseProduktÅrstall
Regionsykehuset i TrondheimAvd. mikrobiol.Lab.Lab.benkeplate87
Regionsykehuset i TrondheimAvd. klin. kjemiLab. 5Benk m/spylekum90
Regionsykehuset i TrondheimOperasjonsavd.PrevaskPrevasker 18 stk.90
Regionsykehuset i TrondheimOperasjonsavd.Prep. romArb. benk med kum90
Regionsykehuset i TrondheimOperasjonsavd.RengjørArb. benk med kum90
Regionsykehuset i TrondheimOperasjonsavd.DesinfeksjonBenk med kum/lokk90
Regionsykehuset i TrondheimOperasjonsavd.KorridorFendring h=1000mm90
Regionsykehuset i TrondheimOperasjonsavd.Gen. 01Servantplater90
Regionsykehuset i TrondheimOperasjonsavd.OperasjonsstuerVeggkledning 9stuer90
Regionsykehuset i TrondheimOperasjonsavd.Prep. romPrep. vaskebenk90
Regionsykehuset i TrondheimOperasjonsavd.OperasjonsstuerFender. h350/700mm90
Innherred Sykehus LevangerIsotoplab.Lab.Lab.benkeplater91
Innherred Sykehus LevangerRøntgenavdelingLab.Hyller for filmkasset91
Innherred Sykehus LevangerKuvøseavd.KuvøseBenkeplater91
Innherred Sykehus LevangerBarselavdelingStelleromStelleb. m/badekum91
Namdal Sykehus NamsosLab.Lab.Lab.benk med kum91
Ringerike Sykehus i HønefossOperasjonsavd.PrevaskPrevasker 8 stk.91
Fylkessykehuset i Molde SkylleromBenkeplater m/kum92
Levanger KommuneLegesenterLab.Labbenker m/kum92
Levanger KommuneLegevaktLab.Labbenker m/kum92
Norske Skogindustrier i SkognBedriftslegeLab.Labbenker m/kum92
Orkdal Sanitetsforenings Sykeh.Operasjonsavd.PrevaskPrevasker 8 stk.92
Orkdal Sanitetsforenings Sykeh.Operasjonsavd.OperasjonsstuerVeggkledning 6stuer92
Orkdal Sanitetsforenings Sykeh.Operasjonsavd.Lab.Lab.benk m/kum92
Orkdal Sanitetsforenings Sykeh.Fødeavd.SengeromStelleb. m/badekar92
Orkdal Sanitetsforenings Sykeh.Fødeavd.FødestuerStelleb. m/badekar92
Orkdal Sanitetsforenings Sykeh.Fødeavd.BarneromStelleb. m/badekar92
Orkdal Sanitetsforenings Sykeh.Fødeavd.Senger. handikap.Stelleb.m/badek.h/s92
Orkdal Sanitetsforenings Sykeh.Fødeavd.Handicap toalettServantbenk92
Orkdal Sanitetsforenings Sykeh.Fødeavd.KjøkkenBenkepl. m/vask92
Ring Medisinske A/S i OSLOOperasjonsavd.PrevaskPrevasker 2 stk.92
Diakonhjemmets Sykehus OsloOperasjonsavd.PrevaskPrevasker 11 stk.93
Horten SykehusOperasjonsavd.PrevaskPrevasker 2 stk.93
Innherred Sykehus LevangerAvd. for slagpasienterSengeromServantbenker93
Nordfjord Sykehus i NordfjordeidFødeavd.BarneromStelleb. m/badekar93
Regionsykehuset i TrondheimDMF/Revmatol.Gen. 05Servantplater93
Regionsykehuset i TrondheimRevmatol. avd.Avd. kjøkkenBenkepl.med kum.93
Regionsykehuset i TrondheimRevmatol. avd.Gen. 06Servantplater93
Regionsykehuset i TrondheimKreftavd. SLBBadBadekarbru.93
Regionsykehuset i TrondheimKreftavd. SLBAvd. kjøkkenBenkeplater m/kum.93
Regionsykehuset i TrondheimKreftavd. SLBSengeromServantbenker93
Regionsykehuset i TrondheimKreftavd. SLDTrøstromSpesial servantpl-93
Vefsen Sykehus i MosjøenAvd.SengeromPD servantbenk93
Regionsykehuset i TrondheimSterilsentralRengjøring 93
Haukeland Sykehus i BergenKvinneklinikkenBarselavd.Stelebenker m/89294
Innherred Sykehus LevangerOperasjonsavd.Prep. romLab. benk m/ kum94
Molde SykehusOperasjonsavd.PrevaskRTC-2100094
Narvik Sykehus i NarvikAvd.SengeromPD servantbenk94
Rana Sykehus i Mo i RanaOperasjonsavd.PrevaskTrippel prevask94
Regionsykehuset i TondheimSterilsentralRengjøringVindushyller94
Regionsykehuset i TrondheimPoliklinikPrevaskPrevask 2 stk.94
Regionsykehuset i TrondheimPoliklinikKorridorerHjørnebeskyttelse94
Regionsykehuset i TrondheimFysikalsk medisinskKorridorerKjørebro94
Regionsykehuset i TrondheimFysikalsk medisinskBadDørbeskyttelse94
Sahlgrenska Sjukhuset GøteborgOperasjonsavd.Prep.romLabbenk m/kummer94
Stokmarknes SykehusAvd.SengeromPD servantbenk94
Ullevål Sykehus i OsloArytmysenterPrevaskPrevask 1 stk.94
Ullevål Sykehus i OsloOperasjonsavd.PrevaskPrevask 20 stk94
Ullevål Sykehus i OsloOperasjonsavd.KorridorerRTC-fendring94
Ullevål Sykehus i OsloOperasjonsavd.KorridorerHjørnebeskyttelse94
Örebro Regionsykehus i ÖrebroPrøveavd for O-HusetPrevaskPrevask 2 stk94
Fylkessjukehuset i MoldeOperasjonsavd.PrevaskPrevask 2 stk.95
Harstad Sykehus i HarstadRehabiliteringsavd.PasientromServantbenk m/83195
Harstad Sykehus i HarstadRehabiliteringsavd.VaktromBenkeplate m/kum95
Harstad Sykehus i HarstadRehabiliteringsavd.ErgoterapiromArbeidsbenk m/kum95
Hospital Trading A/SFødeavdeling Stellebenk m/89195
Regionsykehuset i TrondheimKorridor inn til kantine Fendring/brystning95
Rikshospitalet i OsloIntervensjonsavd.PrevaskRTC-20800 dobbel95
Sahlgrenska Sjukhuset GøteborgOperasjonsavd.RengjøringLabbenk.m/kummer95
Ullevål Sykehus i OsloOperasjonsavd.PrevaskPrevask 14 stk.95
Ullevål Sykehus i OsloOperasjonsavd.KorridorerRTC-fendring95
Ullevål Sykehus i OsloOperasjonsavd.KorridorerHjørnebeskyttere95
Örebro Regionsykehus i ÖrebroOperasjonsavd.PrevaskPrevask spes. 20 st.95
Innherred Sykehus LevangerPsykiatrisk PoliklinikkEkspedisjonSkranke96
Innherred Sykehus LevangerPsykiatrisk PoliklinikkEkspedisjonBøk romdeler96
Karolinska Sjukhuset StockholmThoraxklinikernaPrevask 2 stk.RTC-1075096
Karolinska Sjukhuset StockholmThoraxklinikernaPrevask 3 stk.RTC-1100096
Karolinska Sjukhuset StockholmThoraxklinikernaPrevask 1 stk.RTC-2100096
Kirkenes Sykehus i KirkenesOperasjonsavd.Prevask 1 stk.RTC-2095096
Kirkenes Sykehus i KirkenesOperasjonsavd.Prevask 1 stk. RTC-3100096
Larvik Sykehus KorridorerRTC-bøkfendring 96
Lofoten Sykehus i GravdalOperasjonsavd.Prevask 2 stk.RTC-20950 dobbel96
Lofoten Sykehus i GravdalOperasjonsavd.RengjøringBenker med kum.96
Regionsykehuset i TrondheimRevmatologisk avd. Kantlisting av dører96
Regionsykehuset i TrondheimRevmatologisk avd.Hjørnebeskytter ved heisdører 96
Regionsykehuset i TrondheimSterilsentralenTilleggsmontering av en ekstra kum 96
Regionsykehuset i TrondheimØre/Nese/HalsPrevask 1 stk.RTC-2085096
Rikshospitalet i OsloIntervensjonsavd.MR - romInstrumentbord96
Telemark SentralsykehusOperasjonsavd. RTC-fendring 96
Telemark Sentralsykehus KorridorerRTC-bøkfendring96
Telemark SentralsykehusOperasjonsavd.Prevask 6 stk.RTC-20800 dobbel96
Telemark SentralsykehusOperasjonsavd.Prevask 2 stk.RTC-10800 enkel96
Telemark SentralsykehusFødeavdelingenStellebenk/badekar. 96
Telemark SentralsykehusOperasjonsavd.CORIAN hjørnebeskyttere 96
Vestfold SentralsykehusOperasjonsavd.Prevask 13 stk.RTC-20800 dobbel96
Vestfold SentralsykehusOperasjonsavd.Prevask 1 stk.RTC-11000 enkel96
Örebro Regionsykehus i ÖrebroOperasjonsavd.Prevask 1 stk.RTC-21000 spesial96
Bjønang Opptreningssenter A/S SengeromRTC-servantbenker97
Fylkessjukehuset på VossOperasjonsavd.Prevask 2 stk.RTC-2100097
Fylkessjukehuset på VossOperasjonsavd.Prevask 4 stk.RTC-1100097
Fylkessjukehuset på VossOperasjonsavd.SpeilseksjonRTC-21000 speil97
Fylkessjukehuset på VossOperasjonsavd.SpeilseksjonRTC-11000 speil97
Halden SykehusOperasjonsavd.Prevask 2 stk.RTC-20800 dobbel97
Hammerfest Sykehus Corian benkeplater97
Innherred Sykehus LevangerSengepostKorridorerRTC-bøkefendring97
Innherred Sykehus LevangerSengepostKorridorerRTC-hjørnebeskytter97
Innherred Sykehus LevangerOperasjonsavd.Prevask 7 stk.RTC-2100097
Innherred Sykehus Levanger Fender 200mmBøk lakkert97
Innherred Sykehus Levanger Skranker etter tegn.97
Karolinska Sjukhuset StockholmThoraxklinikernaPrevask 1 stk.RTC-1100097
Karolinska Sjukhuset StockholmAstrid Lindgrens Barncentrum RTC-21000 2 stk.97
Namdal Sykehus NamsosPsykiatrisk PoliklinikkEkspedisjonSkranke97
Nya Bassjukhuset i FalkôpingOperasjonsavd.Prevask 4 stk.RTC-11000 spesial97
Nye Rikshospital i OsloOperasjonsavd.Prevask 27 stk.RTC-21000 dobbel97
Nye Rikshospital i OsloOperasjonsavd.Prevask 1 stk.RTC-31000 trippel97
Nye Rikshospital i OsloCorian veggplate for montering
bak servant på ca 1080 rom
97
Rana Sykehus i Mo i RanaOperasjonsavdPrevask 2 stk.RTC-1075097
Rana Sykehus i Mo i RanaOperasjonsavd.Prevask 2 stk.RTC-1100097
Rigshospitalet I IslandOperasjonsavd.Prevask 1 stk.RTC-3007597
Ringerike Sykehus i HønefossFødeavd. Stelleb. Corian/bøk97
Ringerike Sykehus i HønefossFødeavd. Minikj. Corian/bøk97
Ringerike Sykehus i HønefossFødeavd. Lab.benk Corian/bøk97
Ringerike Sykehus i HønefossFødeavd. Personalskap bøk97
Ringerike Sykehus i HønefossFødeavd.KorridorerBøk fender spesial97
Ringerike Sykehus i HønefossFødeavd.KorridorBøk hjørnebeskytter.97
Sentralsykehuset i AkershusOperasjonsavd.Prevask 5 stk.RTC-2100097
Sentralsykehuset i AkershusOperasjonsavd.SpeilseksjonRTC-21000 speil97
Telemark SentralsykehusAvd. NotoddenOperasjonRTC-20900 1 stk.97
Ullevål Sykehus i OsloKvinne og barnsenterStelleromRTC-stellebenker97
Vestfold Sentralsykehus KorridorerRTC-bjørkefender97
Vestfold SentralsykehusOperasjonsavd.KorridorerRTC-Corianfender 97
Vestfold Sentralsykehus KorridorerRTC-Corianhjørne97
Vestfold Sentralsykehus KorridorerRTC-stålhjørne97
Vestfold SentralsykehusOperasjonsavd.KorridorerRTC-Corianfendring 97
Vestfold SentralsykehusOperasjonsavd.Prevask 1 stk.RTC-20800 dobbel97
Aker Sykehus i OsloOperasjonsavd.PrevaskRTC-21000 ( 6 stk.)98
Bærum SykehusOperasjonsavd.Bakplate over vaskerenne ( Spesial ) 98
Det Norske Radiumhospital PrevaskRTC-2100098
Farsund Sykehus i Farsund PrevaskRTC-20950 Spesial98
Gjøvik FylkessykehusOperasjonsavd.Prevask/PrøveRTC-1100098
Gjøvik FylkessykehusOperasjonsavd.PrevaskRTC-2090098
Gjøvik FylkessykehusOperasjonsavd.PrevaskRTC-2073598
Horten Sykehus KorridorRTC-bøkefendring 98
Innherred Sykehus LevangerAvdeling3. etg.Skranke (bøk-farge)98
Kärnsjukhuset i SkövdeOperasjonsavd.PrevaskRTC-21000 spes.98
Kärnsjukhuset i SkövdeOperasjonsavd.PrevaskRTC-20850 spes.98
Kärolinska Sjukhuset ThoraxklinikernaPrevaskRTC-3100098
Larvik Sykehus KorridorerRTC-hjørnebeskytter98
Nordland Sentralsykehus i BodøHjerteovervåkning RTC-bøkefender98
Nordland Sentralsykehus i BodøHjerteovervåkning RTC-stålhjørner98
Nordland Sentralsykehus i BodøHjerteovervåkning Overvåkningsdisk98
Nordland Sentralsykehus i BodøHjerteovervåkning Opphengssk. SG98
Nordland Sentralsykehus i BodøHjerteovervåkning Systeminnr.Byrum98
Nye Rikshospital i OsloOperasjonsavd.Prevask.RTC-1090098
Nye Rikshospital i OsloOperasjonsavd.Prevask.RTC-2090098
Nye Rikshospital i OsloOperasjonsavd.PrevaskRTC-3090098
Nye Rikshospital i OsloKvinne og barnsenterRTC stellebenker på 35 rom 98
Nytt Rikshospital i OsloPrøvemonteringKorridorRTC-Corianfendring 98
Nytt Rikshospital i OsloPrøvemonteringKorridorRTC-Corianhjørne98
Nytt Rikshospital i OsloPrøvemonteringKorridorRTC-stålhjørne98
Nytt Rikshospital i Oslo Korridor ca.400mRTC-Corianfendring 98
Nytt Rikshospital i Oslo KorridorRTC-stålhjørner98
Regionsykehuset i TrondheimKjøkkenKorridorRTC-Corianfendring 98
Sandefjord SykehusOperasjonsavd.PrevaskRTC-2100098
Sandefjord Sykehus KorridorRTC-bøkefendring 98
Sandefjord Sykehus KorridorRTC-stålhjørne98
Sophiahemmet i StockholmOperasjonsavd.PrevaskRTC-2096598
Telemark Sentralsykehus KorridorerRTC-bøkefendring98
Telemark Sentralsykehus KorridorerRTC-stålhjørner98
Telemark SentralsykehusVognvaskNB! spesialRTC-Corianfendring98
Telemark SentralsykehusOperasjonsavd.PrevaskRTC-1080098
Telemark Sentralsykehusavd. NotoddenKorridorRTC-bøkefendring 98
Telemark Sentralsykehus RTC-Corianfendring98
Telemark Sentralsykehus RTC-Corianfendring98
Ullevål Sykehus i OsloKvinne/barnPrevaskRTC-2080098
Ullevål Sykehus i OsloKvinne/barnPrevaskRTC-1080098
Ullevål Sykehus i OsloKvinne/Barn RTC-stellebenker98
Ullevål Sykehus i Oslo PrevaskRTC-20750 (3 stk.)98
Ullevål Sykehus i OsloKvinneklinkkenRomRTC-stellebenker 1898
Ullevål Sykehus i OsloPhilips Norge A/SPrevaskRTC-1100098
Ullevål Sykehus i OsloPhilips Norge A/SPrevaskRTC-1075098
Vestfold Sentralsykehus RTC-Corianfendring98
Vestfold Sentralsykehus RTC-Corianfendring98
Örebro Regionsykehus i ÖrebroAkutmottagningenPrevaskRTC-11000 spesial98
Örebro Regionsykehus i ÖrebroOrtopedmottagningPrevaskRTC-11000 spesial98
Aker Sykehus i Oslo RTC-bøkefendring99
Betanien Hospital i SkienØyeoperasjonsavd. Systeminnr. Byrum99
Det Norske Radiumhospital Prøvemontering RTC-bøkefendring99
Feiringklinikken RTC-bøkefendring99
Gjøvik FylkessykehusOperasjonsavd.PrevaskRTC-1090099
Høyskolen i NordtrøndelagSykepleieravd. Systemin.40/60 Byrum99
Innherred Sykehus LevangerOperasjonsavd. RTC-fendringer99
Innherred Sykehus Levanger Spesial Corianbenk
m/Byrum System
99
Innherred Sykehus Levanger EkspedisjonEkspedisjonsluker99
Innherred Sykehus Levanger Hylleseksjon på bad99
Kongsberg Sykehus Operasjonsavd.RTC-2100099
Kongsberg Sykehus Operasjonsavd.RTC-1100099
Larvik Sykehus RTC-speilseksjon99
Larvik Sykehus RTC-fender99
Larvik Sykehus RTC-bøkefendring99
Larvik Sykehus RTC-stålhjørner99
Larvik Sykehus Prøvemontering Bakplate servant99
Larvik Sykehus Operasjonsavd.RTC-20900 99
Loisenberg Sykehus i Oslo KjøkkenRTC-bøkefendring99
Nordland Sentralsykehus i Bodø Skadelab.Systeminnr.Byrum99
Nordland Sentralsykehus i Bodø Skadelab.Arbeidsbord/spes.99
Nytt Rikshospital i Oslo Operasjonsavd.RTC-20900 99
Nytt Rikshospital i OsloSpesialbenkerEx vivo-laboratorietStålbenker/Corian99
Regionsykehuset i TrondheimRaumatologiskavd.Ombygging av Corian benkeplate 99
Røros Sykehus Operasjonsavd.RTC-20900 99
Røros Sykehus Operasjonsavd.Systeminnr. Byrum99
Røros Sykehus Servantbenk99
Stensby Sykehus Prøvemontering Bakplate servant99
Stensby Sykehus PrevaskRTC-2090099
Ullevål Sykehus i Oslo BarneradiologiskCorian veggpaneler99
Ullevål Sykehus i Oslo BarneradiologiskRTC-stellebenk99
Ullevål Sykehus i Oslo RTC-1075099
Ullevål Sykehus i Oslo RTC-2080099
Ullevål Sykehus i Oslo RTC-2080099
Vestfold Sentralsykehus RTC-bjørkefendring99
Århus KommunehospitalByrum A/SPrøvemontering Servantløsning99
Aker Sykehus i Oslo RTC-108502000
Aker Sykehus i Oslo RTC-bøkefendring2000
Aker Sykehus i OsloOperasjonsavd.KirurgvaskerRTC-107502000
Aker Sykehus i OsloSystoskopi og Steinknuser RTC-107502000
Gjøvik FylkessykehusOperasjonsavd.KirurgvaskerRTC-280002000
Innherred Sykehus LevangerObservasjon Skrivehylle for seng2000
Innherred Sykehus LevangerBarneavd. Corian stellebenker2000
Lofoten Sykehus Systeminnr.Byrum2000
Loisenberg Sykehus i Oslo Speilplater2000
Nordland Sentralsykehus i BodøMR-installasjon Div.innrdninger2000
Nordland Sentralsykehus i BodøSmerteklinikk Div.innrdninger2000
Nordland Sentralsykehus i BodøObservasjon Div.innrdninger2000
Nordland Sentralsykehus i BodøOmbygging for CT/Thorax Div.innrdninger2000
Nordland Sentralsykehus i BodøDagkirurgi/Mammografi 2000
Nordland Sentralsykehus i Bodø KirurgvaskerRTC-208502000
Nytt Rikshospital i OsloIntervensjonsavd.Ikkemagnetiske instrumentbord 2000
Nytt Rikshospital i OsloOperasjonsavd.KirurgvaskerRTC-209002000
Nytt Rikshospital i OsloOperasjonsavd.KirurgvaskerRTC-107502000
Nytt Rikshospital i OsloVognvaskCorian veggkledning + fendring 2000
Nytt Rikshospital i OsloBarneavd.Stellebenker"Bambino"2000
Regionsykehuset i TrondheimOperasjon/Nevro.KirurgvaskerRTC-209002000
Stensby SykehusOperasjonsavd. RTC-208502000
Telemark SentralsykehusAvd. Notodden RTC-stålhjørner2000
Telemark SentralsykehusAvd. Notodden RTC-bøkefendring 2000
Ullevål Sykehus i Oslo RTC-110002000
Aker Sykehus i Oslo KirurgvaskerRTC-209102001
Aker Sykehus i OsloRTC - Combivask m/speilplate
og el. høyderegulering
2001
Aust Agder SentralsykehusOperasjonsavd.KirurgvaskerRTC-110002001
Aust Agder SentralsykehusOperasjonsavd.KirurgvaskerRTC-208002001
Aust Agder Sentralsykehus RTC-Corianfendring2001
Aust Agder Sentralsykehus RTC-Corianfendring2001
Aust Agder Sentralsykehus RTC-bøkefender2001
Aust Agder Sentralsykehus RTC-stålhjørner2001
Aust Agder Sentralsykehus RTC-Corianhjørner2001
Aust Agder SentralsykehusCorian til fyllinger i dørfelt
(levert via Norsk Metallfasader )
2001
Fylkessjukehuset på Stord Corian stellebenker2001
Fylkessjukehuset på Stord RTC-bjørkefender2001
Fylkessjukehuset på StordOperasjonsavd. RTC-210002001
Fylkessjukehuset på StordOperasjonsavd. RTC-110002001
Haukeland Sykehus i BergenIntensivavsnittRTC - Corianfendring 50 mm tykkelse 2001
Haukeland Sykehus i BergenIntensivavsnittEkspedisjonsskranke i CORIAN 2001
Innherred Sykehus LevangerEkspedisjonsluker
på barneavd. (SVALSON)
2001
Innherred Sykehus LevangerCorian topplater/servanter/Oras electra til undersøkelsesrom 2001
Innherred Sykehus Levanger RTC-bjørkefendring2001
Innherred Sykehus LevangerInformasjon Infoskranke2001
Innherred Sykehus LevangerEkspedisjon Ekspedisjonsskranke2001
Innherred Sykehus Levanger Spes. Servant/speilpl.2001
Lister SykehusFlekkefjordCorian benkeplate med vask 804 2001
Mandal SykehusOperasjonsavd.KirurgvaskerRTC-108002001
Mandal SykehusOperasjonsavd.KirurgvaskerRTC-208002001
NLH - MeiribyggetCorian topplater til
lab.innredning (1500x7200mm)
2001
Notodden Omsorgsenter Håndløpere2001
Odense Univeritetssykehus DanmarkKirurgvaskerRTC-11000 2001
Odense Univeritetssykehus Solgt til ByrumKirurgvaskerRTC-110002001
Odense Univeritetssykehus Solgt til ByrumKirurgvaskerRTC-107502001
OSSL - LillehammerOperasjonsavd.KirurgvaskerRTC-208002001
Regionsykehuset i TrondheimBlokk 9 Lab 7 Ny angiolab RTC-110002001
Regionsykehuset i TrondheimBlokk 11 Rom 125 RTC-110002001
Rigshospitalet I IslandOperasjonsavd.KirurgvaskerRTC-209002001
Rigshospitalet I IslandOperasjonsavd.KirurgvaskerRTC-30776 spesial2001
Ringerike Sykehus i Hønefoss Stellebenker med " Bambino " badekar 2001
Røros Sykehus Corian veggkledning2001
Sykehuset Østfold FredrikstadAvd. B-8 Stellebenker Corian2001
Sykehuset Østfold FredrikstadAvd- B-7 Stellebenker Corian2001
Telemark Sentralsykehusavd. NotoddenKirurgvaskerRTC-209002001
Viking Line i MariehamnHandikapptoaletter RTC-Combi2001
Ørnes Sykehjem Avtreksskap2001
Akershus UniversitetssykehusCorian stellebenker el. Høyderegulering 2002
Bærum SykehusIntensivavd. Spesialvasker2002
Gjøvik FylkessykehusOperasjonsavd.KirurgvaskerRTC-107502002
Innherred Sykehus Levanger Innred. i stille rom2002
Karlskoga Lasarett Panncentral KirurgvaskerRTC-208002002
Martina Hansens HospitalOperasjonsavd. RTC-210002002
Nordland Sentralsykehus i BodøByrum Innredning til medisinrom 2002
Nordland Sentralsykehus i BodøPasienthotellCorian servantbenker 61 stk. 2002
Oslo HjertesenterOperasjonsavd.KirurgvaskerRTC-309162002
Oslo HjertesenterOperasjonsavd.KirurgvaskerRTC-110002002
Oslo HjertesenterOperasjonsavd.Corianfendringer/Corianhjørner 2002
Oslo HjertesenterIntensivavd. Skranker2002
Oslo Hjertesenter Bøkefen m/stål hjørne2002
Rikshospitalet i DanmarkRTC - Combivask m/speilplate
og el. høyderegulering
2002
Sandnessjøen SykehusMedisinskap 2002
Stavern SykehjemRTC-bøkefender 2002
Stavern SykehjemHåndløpere bøk 45mm 2002
Sykehuset Østfold FredrikstadOperasjonsavd.KirurgvaskRTC-208002002
Byrum DanmarkDansk SykehusKirurgvaskRTC-110002003
Landssygehuset i ThorshavnOperasjonsavd.KirurgvaskerRTC-207502003
Lovisenberg Diakonale Sykehus Speilplater 13mm700x1820mm2003
Nordlandssykehuset HF BodøAngio/Intervensjon Corianpl. m/kum2003
Nordlandssykehuset HF BodøOperasjonsavd. Systemskap2003
Sykehuset i Levanger RTC-fendring 2003
Sykehuset i Levanger Speilplater 2003
Sørlandet Sykehus HF Arendal KirurgvaskerRTC-208002003
Sørlandet Sykehus HF Arendal RTC-fendring 2003
Sørlandet Sykehus HF Arendal RTC-stålhjørner 2003
Tannlege Breivik og Børstad Kirurgvasker RTC-110002003
St. Olavs Hospital KirurgvaskRTC-110002003
Sykehuset Østfold Sarpsborg KirurgvaskRTC-110002003
Sykehuset Østfold Sarpsborg KirurgvaskRTC-209002003
Sykehuset Østfold Sarpsborg KirurgvaskRTC-308002003
Sykehuset Østfold FredrikstadMorsmelksentralCorian benkeplate med vask 804 2003
Sykehuset Østfold FredrikstadHåndvask med integrert
berøringsfri armatur i bakvegg
2003
Ålesund Sykehus Corian benkeplate med vask 805 2003
Ålesund Sykehus Fendrin av kompaktlaminat 2003
Sykehuset i LevangerCorian topplater/servanter/Oras
electra til undersøkelsesrom
2003
Sykehuset SørlandetKristiansandRTC-speilplater ( Corian 13 mm ) 2003
Sykehuset Østfold Fredrikstad RTC-Kombivask 2003
RingvoldklinikkenSarpsborgKirurgvaskRTC-110002003
RingvoldklinikkenSarpsborgKirurgvaskRTC-109002003
Ullevål Sykehus i OsloOsloCorianbenker i farge EverestDialyseeenhet2003
Haraldsplass Diakonale SykehusBergenRTC-bøkefendring 2003
Ålesund Sykehus Speilplater av kompaktlaminat 2003
Lovisenberg Diakonale Sykehus RTC- Bøkefendring 2003
Moxness klinikkenTrondheimKirurgvaskRTC-110002004
Sykehuset Østfold MossMossKirurgvaskRTC-308002004
Sykehuset Østfold MossMossSpesialservant m/Iqua armatur 2004
Lister Sykehus KirurgvaskerRTC-209002004
Lister Sykehus KirurgvaskerRTC-110002004
Ullevål universitetssykehusRadiologisk avdelingHjerte. Lab 20 Kirurgvask D-620mmRTC-108002004
Ringerike Sykehus i Hønefoss Corian servantbenker 111 stk. 2004
Solvang SykehjemOsloCorian servantbenker 61 stk. 2004
Larvik SykehjemLarvikCorian servantbenker 24 stk 2004
Karolinska Sjukhuset StockholmLevert av AhlsellKirurgvaskerRTC210002004
Sykehuset Østfold Fredrikstad Totalinnredning av 13 nye fødestuerAvd. B22004
Sykehuset Østfold Fredrikstad Kirurgvask spesialRTC408002004
Gaustad Sykehus RTC-speilplater ( Corian 13 mm ) 2004
St. Olavs HospitalKvinne -BarnsentretCorian stellebenker ca. 90 stk 2005
St. Olavs HospitalNevrosentretCorian benkeplate m/bakvegg100 stk2004
Haukeland SykehusapotekCytostaticaromCorian benkeplater 2004
Ullevål universitetssykehus RTC-208002004
Ringerike Sykehus i Hønefoss Corianfendring 2004
St. Olavs HospitalNevrosentretKirurgvaskerRTC-208002004
St. Olavs HospitalNevrosentretKirurgvaskerRTC-108002004
Sykehuset Østfold FredrikstadAvd. B7Innredning av 11 rom på fødeavd. 2004
Sykehuset Østfold FredrikstadAvd. B3Sengeromsinnredning 2004
Ålborg Sygehus DanmarkLevert av Byrum KirurgvaskerRTC-208002004
St. Olavs HospitalInnredning av alle sengerom
med skap/servantbakplater/servanter
ca. 130 rom2004
Blefjell Sykehus RTC-bøkefendring 2004
Stord Sykehjem RTC-bjørkefender 2004
Sykehuset LevangerSkranke Hovedekspedisjon 2004
Sykehuset Østfold FredrikstadAvd. B2Sengeromsinnredning 2004
Røros Sykehus Corianservanter 2004
Ullevål universitetssykehus KirurgvaskRTC-209002004
Silkeborg Sygehus DanmarkLevert av Byrum KirurgvaskRTC-108002004
A-Hus i AkershusPrøveromKirurgvaskRTC-209002004
Ullevål universitetssykehusHjertelab.KirurgvaskRTC-108002004
Fremtidens OperasjonsstuerSt.Olavs HospitalKirurgvaskRTC-208002004
St. Olavs HospitalKvinne-BarnesentretKirurgvaskRTC-108002004
St. Olavs HospitalKvinne-BarnesentretKirurgvaskRTC-208002004
Radiumhospitalet RTC-bøkefendring 2004
Hålogalandssykehuset i Harstad Skranke ca. 7meter med bue 2004
St. Olavs Hospital avd. Orkanger Corian servantbenker 2004
Cathinka Guldberg Sykehjem Bøkefender 2004
Sygehus Fyn - NyborgLevert av Byrum KirurgvaskRTC-20750 spesial2004
Dansk SykehusLevert av Byrum KirurgvaskRTC-208002004
Dansk SykehusLevert av LabflexKirurgvaskRTC-108002004
Viby Sygehus i Danmark KirurgvaskerRTC-110002004
Dansk SykehusLevert av Byrum Ask håndløper 2004
Sykehuset i TønsbergLevert av Idema asCorian Speilplater 2004
St. Olav`s HospitalLevert av Idema asKryssfinerfender 2004
Moxness klinikken KirurgvaskerRTC-110002004
Molde Sjulehus KirurgvaskerRTC-210002004
Fremtidens Operasjonsstuer Corian benkeplater på arbeidsbenk 2004
Sykehuset i Vestfold HFTønsbergCorian stellebenker 2005
St. Olavs HospitalOperasjonsstue 817 RTC-107502005
Dansk SykehusLevert av Byrum RTC-108002005
Ullevål universitetssykehusLevert av Siemens RTC-108002005
Dansk SykehusLevert av Byrum RTC-210002005
Dansk SykehusLevert av Byrum Corian stellebenker med bambino 2005
Haraldsplass Diakonale SykehusLevert av Byrum Skranke i ambulansemottak 2005
Nordlandssykehuset HF BodøInnredning av CT - Lab.Skap og benkeplater 2005
Sykehuset Sørlandetav.Kr.Sand/Levert av IdemaRTC- Bøkefendring 2005
Odense UniversitetshospitalLevert av Byrum RTC- kirurgvasker 2005
Aker Universitetssykehus HFavd. Ski SykehusRTC- kirurgvasker 2005
St. Olavs HospitalLevert av Idema asRTC- bjørkefendring 2005
Bærum Sykehus RTC-kirurgvasker 2005
Sykehuset Namsos Corian stellebenker 2005
St. Olavs Hospital avd. Røros Corian servanter 2005
Sykehuset Østfold Fredrikstad Innredning av sengerom. 2005
Odense UniversitetshospitalLevert av Byrum RTC-308002005
Odense UniversitetshospitalLevert av Byrum RTC-208002005
Odense UniversitetshospitalLevert av Byrum RTC-108002005
Aker Universitetssykehus HFLevert av Idema asBøkefendring oljet 2006
AhusLevert av OrasRTC-kirurgvasker spesialRTC-208452006
AhusLevert av OrasRTC- kirurgvaskerRTC-109002006
Dansk SykehusLevert av Byrum RTC-kirurgvaskerRTC-208002006
Rikshospitalet i OsloLevert av Idema asCorian Speilplater 2006
Nordlandssykehuset HF BodøMed.rom H3Byrum innredning 2006
Nordlandssykehuset HF BodøMed. Rom A5Byruminnredning 2006
Ullevål Universitetssykehus RTC-kirurgvaskerRTC-108002006
Holbæk Skykehus / Danmark Håndlister i Ask m/beslag 2006
AhusLevet av PartabStellebenker med " Bambino " badekar 2006
Dansk SykehusDansk StålindustriRTC-kirurgvaskerRTC-208002006
Ullevål universitetssykehusLevert av Idema asCorianservanter i pasientrom 2006
Lovisenberg Diakonale Sykehus RTC-kirurgvaskerRTC-210002006
Ullevål universitetssykehus RTC-kirurgvaskerRTC-208002006
Dansk SykehusLevert av Byrum RTC-kirurgvaskerRTC-108002006
Nordlandssykehuset HF Bodø Skranke - Intensiv 2006
Nordlandssykehuset HF Bodø Byruminnredning 2006
St. Olavs Hospital avd. Røros Byruminnredning 2006
Sykehuset Levanger Skranketopp i eksp. 2006
Solvang Sykehjem Servantbenke 77 stk. 2007
Dansk SykehusLevert av Byrum RTC-kirurgvasker 2007
Dansk SykehusLevert av Byrum Servantbenker 2007
Sykehuset i StavangerLevert av Idema asServantbenker 2007
Amtsygehuset i RoskildeLevert av Byrum RTC-kirurgvasker 2007
Nordlandssykehuset HF BodøLevert av Byrum RTC-bøkefendring 2007
St. Olav`s HospitalKomplett levering og montering av sengeromsinnredning 360rom 2007/08
Aker Sykehus i OsloLevert av ABC TeknikkPC - panel i operasjonsstuer 2007
Sykehuset NamsosLevert av Aage WeiderStellebenk 2007
Privat klinikk i Bergen RTC-kirurgvask 2007
Lovisenberg Sykehus RTC-kirurgvask RTC30750 2007
Lofoten Sykehus RTC-fendring 2007
Lofoten Sykehus RTC-stellebenker type 67 2007
Odense UniversitetshospitalLevert av Byrum RTC-kirurgvask RTC 108002007
St. Olav`s HospitalLeveres av ByrumCorianbenker til behandlingsrom 2007/08
A-Hus i Akershus RTC-stellebenker type 67 2007
Hammerfest Sykehus RTC-kirurgvask 2007
Sykehuset Østfold Fredrikstad RTC-kirurgvasker RTC-307502007
Sauherad Bygdeheim RTC-bjørkefender 2007
Kyrksæterøra Sykeheim RTC-Corianfender 2007
St. Olav`s Hospital RTC-kirurgvasker til fase IIRTC-208002007
St. Olav`s Hospital RTC-kirurgvasker til fase IIRTC-108002007
Topplater til prøvebenker Eduro 2007
Kongsvinger Sykehus RTC-kirurgvaskerRTC-108002008
Kongsvinger Sykehus RTC-kirurgvaskerRTC-20800 spesial2008
Kongsvinger Sykehus RTC-kirurgvaskerRTC-308002008
Lillehammer Sykehus RTC-kirurgvaskerRTC-208502008
St.Olav`s Hospital RTC-kirurgvaskerRTC-208002008
St. Olav`s Hospital RTC-kirurgvaskerRTC-108002008
Nordlandssykehuset HF BodøHeve / senkeløsningRTC-stellebenker m/kum 804 2008
Aker Universitetssykehus HFLevert av ABC-teknikkStyrepult 2008
Odense UniversitetshospitalLevert av Byrum RTC-kirurgvaskerRTC-108002008
Rikshospitalet i OsloLevert av Idema asRTC-Corianfender 2008
Bærum SykehusLevert av Idema asRTC-kirurgvasker spesial RTC-210002008
Byåsen dyrehospital i Tr. HeimLevert av Byrum RTC-kirurgvaskRTC-210002008
Art Clinic Uppsala AB RTC-kirurgvaskerRTC-110002008
Kolding Sygehus i Danmark RTC-kirurgvaskerRTC-208002008
Øya SykehjemTrondheimRTC-kirurgvaskRTC 208002008
A-Hus i AkershusLevert av Idema asRTC-Corianfender 2008
Kärolinska Sjukhuset RTC-kirurgvaskerRTC-209002008
Dansk SykehusLevert av Byrum RTC-kirurgvaskerRTC-108002008
Blefjell SykehusLevert av Byrum RTC-kirurgvaskerRTC-209002009
St. Olav`s HospitalOperasjonstorgCorian/HøytrykkslaminatSpesialinnredning2009
St. Olav`s HospitalLevert av TeknobyggSengeromsinnredning 2009
FN/Nato AfganistanLevert av Byrum RTC-kirurgvaskRTC-108002009
St. Olav`s HospitalLevert av SSC / JoinexRomdeler i Corian farge Mandarin 2009
Colosseum Klinikken OsloLevert av Askim&Mysen Rør AS RTC-208002009
Borås LasarettLevert av Borås Rörinstallationer RTC-21000 spesial2009
Odense UniversitetshospitalLevert av Byrum RTC-108002009
Ullevål universitetssykehusØyeoperasjonsavd. RTC-110002009
St. Olav`s HospitalNukleærlabBenker / skap i Corian produsert og montert 2009
Bærum SykehusLevert av Idema as RTC-208002009
Aker Universitetssykehus HFLevert av ABC-teknikkStyrepult 2009
A-Hus i AkershusLevert av Zystm ASStellebenker med " Bambino " badekar 2010
Sygehus i KoldingLevert av Kirkebjerg RTC-109002010
Kolding Sygehus i DanmarkLevert av Scan Modul Byrum AS RTC-308002010
Tannklinikken Dine Tenner Spesial Corianinnredning i behandlingsrom 2010
Tannklinikken Dine Tenner Møte/spisebord med innfrest logo 2010
Tannklinikken Dine Tenner Corian resepsjonsskranke 2010
Ullevål universitetssykehusLevert av Idema asErgosafe motoriserte skyveluker 2010
Cellcura ASLevert av EduroSpesialdesignet labbenker 2010
Odense Universitetshospital RTC-kiurgvaskRTC-108002010
Sykehuset Vestfold HF Tønsberg Stellebenk 2010
Nordlandssykehuset HF BodøLevert av Idema asServantbenker pasientrom 2010
Kolding Sygehus i DanmarkLevert av Scan Modul Byrum AS RTC-108002010
Colosseum Klinikken Oslo Spesial kirurgvask2010
Aalborg SygehusLevert av Labflex RTC-108002010
Odense UniversitetshospitalLevert av Scan Modul Byrum AS RTC-210002010
Fornebuklinikken AS RTC-209002010
Sygehus i KoldingLevert av Kirkebjerg RTC-308002010
Sykehuset Innlandet HFLevert av Zystm ASStellebenk med bambino vaskekar 2010
Norsk LuftambulanseTrondheimCorian benkeplater til kjøkken 2010
Ålesund SjukehusBarneavd.Corianskranker 2010
Ålesund SjukehusBarneavd.Sengeromsinnredning 2010
Ålesund SjukehusBarneavd.Corian servantplater 2010
Løsning levert av Røemedia for Røe Trevare Coriform AS - Gamle Kongevei 57, 7600 Levanger - tlf: 740 84000 - faks: 740 83440 - post@coriform.no