Røe Trevare Coriform AS

Sykehusinnredninger

For komplett referanseliste over våre leveranser til sykehus, se komplett referanseliste sykehus.

Kvaliteten ligger i kombinasjonen av materialet Corian® og selve håndverket. Corian® er et produkt som, med riktig fagmessig utførelse, kan brukes på svært mange områder – og særlig der hvor det stilles ekstra krav til renhold og hygiene. Med Corian® kan det lages skreddersydde innredninger uten synlige skjøter og sammenføyninger, noe som gjør at vi i stor grad har brukt Corian® i våre sykehusprosjekter. Ved St. Olavs Hospital i Trondheim og Sykehuset Levanger har vi benyttet Corian® i sengerom, operasjonsavdelinger, undersøkelsesrom og spesiallaboratorier. Vi har alltid hatt et veldig godt samarbeid med Røe Trevare Coriform, som er en både lydhør og kvalitetsbevisst leverandør. Corian® er et godt alternativ til laminater av ulike slag. Corian® kan nok falle noe dyrere, men vi har sett tilfeller der prisen blir nokså lik – eller faktisk rimeligere – der kravene til sammenføyninger og kantavslutninger er høyt. Corian® har stor slitestyrke, og dessuten den fordelen at eventuelle riper kan slipes bort, og at produktene i stor grad kan endres også etter at de er ferdige fra fabrikk. 


Johannes Eggen
Partner Sivilarkitekt MNAL
Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS, Oslo

St. Olavs Hospital Trondheim - Byggefase 2

Sengeromsinnredninger produsert og montert på ca. 360 rom fordelt på Gastro, Bevegelse og Akutt Hjerte / Lunge. Romdeler i Corian® Mandarin ved Akutt Hjerte / Lunge senteret. Operasjonstorg og kirurgvasker ved operasjonsstuer. Nedenfor viser vi et utvalg av hva vi har produsert og levert/montert.

OperasjonstorgOperasjonstorg
Corian® ble valgt som hovedmateriale i alle operasjonstorgene ved det nye St. Olavs Hospital, byggetrinn 2. Operasjonstorgene vist til venstre er modultilpasset traller og kurver. Corian® benkeplate, bakvegg og vanger utgjør en sammenhengende benkeplate - helt uten skjøter. Skapfrontene er i høytrykkslaminat.


>
St olavs trinn2 
sengeromSt olavs trinn2 
sengerom2St olavs trinn2 
sengerom6St olavs trinn2 
sengerom4St olavs trinn2 
sengerom3
St olavs trinn2 
sengerom5 St. Olavs Hospital - 
Romdeler Akutt og hjerte lunge St. Olavs Hospital - 
Sengeromsinnredning St. Olavs Hospital - 
Operasjonstorg
Servant kunnskapssenteret

Løsning levert av Røemedia for Røe Trevare Coriform AS - Gamle Kongevei 57, 7600 Levanger - tlf: 740 84000 - faks: 740 83440 - post@coriform.no