Røe-100 år med kvalitetshåndverk i Levanger


Røe Trevare Coriform AS har røtter tilbake til 1924 som et tradisjonelt snekkerverksted og har siden den tid stått fram som en produsent av spesialprodukter og skreddersøm, i tillegg til serieproduksjon av vår RTC Kirurgvask. Her er et kort sammendrag av 10 tiår med vårt kvalitetshåndverk – fra snekkerverksted uten strøm til moderne produksjonslokaler og datastyrte CNC maskiner.

14.01.2021 - Pressemelding fra Røe Trevare Coriform AS


Ny daglig leder i Røe Trevare Coriform AS

Per Helge Bøe tar som daglig leder i Røe Trevare Coriform AS fra 1 januar 2021 og etterfølger Kjell Ivar Røe.
Bøe har vært ansatt i selskapet siden 1999 og tiltrådte som produksjonsleder i 2000.
I tillegg til stillingen som daglig leder går Per Helge inn på eiersiden av selskapet.

Kjell Ivar Røes bestefar Karle Edvin Røe fra Verdal startet i 1924 med snekkertjenester i Levanger, kundene var alle som var i sykkelavstand da han ikke hadde bil, sykkelen var spesialtilpasset behovet og finnes fortsatt i lokalene til Røe Trevare Coriform AS

Etter krigen startet hans sønn Kaare Røe i virksomheten og etablerte i 1964 Kaare Røe Snekkeri i lokalene der JKE design Levanger er i dag.

Kjell Ivar Røe begynte i virksomheten i 1977 og drev sammen med sin far frem til 1987 da han ble daglig leder, og i 1993 så Røe Trevare Coriform AS dagens lys og siden da har selskapet levert plusstall. Selskapet har 8 ansatte og omsatte siste år for 12 millioner.

Selskapet vil framover videreutvikle og satse vindere på spesialinnredning til mange bransjer men spesielt innen helsesektoren og da med spesialproduktet Corian ® i hovedrollen.

Akkurat nå er det store leveranser til kontorbygget Via Vika i Oslo, Stavanger Universitetssykehus , Tønsberg sykehus , og barne og ungdomssykehuset i Bergen som fyller arbeidsdagene for folkene i Røe Trevare Corifom AS.

Røe Trevare Coriform har i alle år levert spesialløsninger til hele det Nordiske markedet. 90 % av leveransene går ut av Levanger.

Kjell Ivar Røe fortsetter i selskapet som rådgiver.

2021-2025 - Veien videre


Røe Trevare Coriform AS skal levere servantmoduler på nye Stavanger Universitetssykehus SUS2023, Dette er det største enkeltprosjektet for oss hittil og innebærer en leveranse på ca. 6000 kvadratmeter Corian®

På Tønsberg Sykehus skal det leveres arbeidsstasjoner og skranker i Corian og eik heltre.

380 hygienestasjoner og 80 stellebenker til BUS2 Bergen.

Ruseløkkveien 26 Oslo. Servanter, kjøkken og spesialinnredning.

2020


RTC Kirurgvask har blitt produsert siden 1990 og er levert på de fleste sykehus i Norge og mange i Norden. I løpet av disse 30 årene er antallet produsert 3500 stk.

Røe Trevare Coriform AS er leverandør av spesialinnredning og skreddersøm. Vårt hovedfelt er helsesektor og offentlig sektor, men også privatmarked. Vårt mål er å levere innredninger av høy kvalitet med lang levetid, og med kundens behov i fokus. Våre ansatte har god kompetanse og vårt verksted er topp moderne utstyrt.

2015


I 2015 ble det investert i ny CNC fres. Denne gangen en Biesse Rover C med 5 akser som gir oss større fleksibilitet i produksjon.

2007


St. Olavs byggetrinn 2. Røe Trevare Coriform AS leverer innredning med servant på sengerom. Kirurgvasker, innredninger i kirurgisk avdeling, stellebenker på kvinne-barn og masse innredning i både Corian® og treverk til alle senter på St. Olavs.

2006


I 2006 fikk vi oppdraget med spesialinnredning til Petter Stordalens Choice Hotels hovedkontor i Fredrik Stangsgate, Oslo. Dette står fremdeles som et av våre mer spektakulære og morsomme oppdrag. Blant annet hovedresepsjon, kaffebar, skrivebord til Petter Stordalen og mye annet.

2005


I 2005 skilles salgsavdelingen for kjøkken ut og JKE Design Levanger blir etablert med nye eiere. Røe Trevare Coriform flytter inn i nytt moderne kontorlokale bygd i tilknytning til verkstedlokale. Behovet for en mer moderne CNC fres melder seg, og en Biesse Rover 24 blir anskaffet.

2004


St. Olavs Hospital bygges og i byggetrinn 1 leverer Røe Trevare Coriform AS Innredninger på sengerom.

2000


Resturantinnredning ble først på 2000 tallet en viktig del av produksjonen med leveranser til blant annet Dolly Dimple’s Pizza og restauranter på flyplasser i hele landet.

1997


Det har vært fokus på å fornye maskinparken etter behov, og i 1997 ble den første CNC styrte fresen, en Morbidelli Author 503 blir anskaffet i forbindelse med en større leveranse av bakplater i Corian ®til servanter på Rikshospitalet (veggbeskyttelse inkl.speil).

1990 Milepel


I 1990 bygges operasjonsstuene på RIT i Trondheim (i dag St. Olavs Hospital) om og det dukker opp en ide om spesialvasker for kirurgisk personell produsert i Corian® Etter en prøve- og feileperiode er første utgave av RTC Kirurgvask produsert. Det blir levert 18 stk. til RIT. Dette ble en introduksjon til andre typer innredning i helsesektor. Servanter, benkeplater, spesialskap, vegg og hjørnebeskyttere, laboratorietinnredning, skranker og arbeidsstasjoner.

På 1990 tallet ble benkeplater og servanter i Corian® mer etterspurt i privatmarkedet.
Fargeutvalget ble større og valgmulighetene flere. Nisjen vår ble spesialinnredning med Corian® i kombinasjon med tradisjonelt møbelsnekkerarbeid. På kjøkkensalg blir JKE Design valgt som merke til å være med videre.

1986 Milepel


I 1986 har DuPont™Corian® blitt mer kjent som materiale i benkeplater på kjøkken og flere av de store kjøkkenprodusentene tilbyr nå Corian®. Den 11.November 1986 skrives det avtale om produksjon med DuPont. I 1987 blir Coriform AS blir stiftet som nytt selskap. Senere Røe Trevare Coriform AS.

Trapper, vinduer, dører og likkister fases ut til fordel for spesialinnredning.

1984


Komposittmaterialet DuPont™Corian® blir presentert for bedriften i 1984 og Importøren vil at K.Røe skal være regional produsent for Midt-Norge. Materialet er ukjent og av høy prisklasse, og DuPont’s representant drar med uforrettet sak.

1981 Milepel


Verkstedet utvides med nybygg vest for dagens bygg. Et moderne verkstedbygg på 920 kvadratmeter med flisfyringsanlegg. Maskinparken ble også fornyet i forbindelse med innflytting. Kjell Ivar tar mer ansvar i ledelse av bedriften til faren Kaare Albert.

1977


Kjell Ivar Røe går inn i bedriften som selger. Salg av kjøkken blir utvidet med blant annet Sivesind, Huseby og danske JKE Design, og salg av andre byggevarer som takstein og videreformidling av sponplater fra grossist. På denne tiden var byggevaren som vi kjenner den i dag ikke rettet mot privatmarkedet.

1964


I 1964 etablerte Kaare Albert eget firma, Kaare Røe Snekkeri og satte opp verksted i Gamle Kongevei 57. Bedriften ble litt om litt utvidet, og produksjon av trapp, vinduer og dører ble hovedprodukter ved siden av salg av kjøkken.

1924


I 1924 etablerte Karle Edvin Røe snekkerverksted i Levanger sentrum. I 1930 flyttet verkstedet til Bruborg i Levanger. Kundekretsen var i “sykkelavstand” og produktene var det som nærmiljøet til enhver tid hadde behov for. Treski og reparasjon av treski var en del av det Karl jobbet med, men også produksjon av likkister. K.Røe likkister.
Kaare Albert Røe startet i 1945 i produksjon på Bruborg (Levanger) sammen med sin far Karl. Kaare hadde visjoner om å utvide og fornye verkstedet, noe Karl kanskje mente ikke var nødvendig.