Røe Trevare Coriform AS

Helsesektoren

Med sine avrundede former og usynlige skjøter, brukes Corian® i stor stil i helsesektoren.

På vegger som er utsatt for mye slitasje fra utstyr, kan deler av veggen kles med Corian®.

Vi analyserer behovet og skreddersyr løsningene.

Dobbel kirurgvasklab-benkfendringvaskebenksengeromsvask
nyfødt på stellebenkSengerom på St. Olavs HospitalSengerom på St. Olavs HospitalSengerom på St. Olavs HospitalSengerom på St. Olavs Hospital
Sengerom på St. Olavs HospitalSengerom på St. Olavs HospitalOperasjonstorv

Løsning levert av Røemedia for Røe Trevare Coriform AS - Gamle Kongevei 57, 7600 Levanger - tlf: 740 84000 - faks: 740 83440 - post@coriform.no